Vše pro Vás v oboru
lékařského zobrazování a radiologie

Naše služby

  • pokrytí potřeby rychle a kvalitně zpracovat a vyhodnotit obrazovou dokumentaci zákazníka v režimu 24/7/365.

  • tzv. "druhé čtení " vyšetření vyhodnocených v prvním čtení na jiném pracovišti

  • poradenství a konzultace pro soukromé i právnické osoby v oboru radiologie a zobrazovací metody (např. zpracování posudků a studií,   optimalizace vyšetřovacího postupu v konkrétních případech a návrhy řešení dle individuálních potřeb zákazníka či pacienta.

Přínos pro oddělení provádějící námi vyhodnocená vyšetření:

  • zvýšení objemu výkonů daného pracoviště /tzv. "work-flow"/ bez potřeby krytí dodatečné kapacity lékařeského personálu.
  • dlouhodobá spolupráce při např. trvalejším nedostatku lékařeského personálu.
  • krátkodobá spolupráce při přechodných personálních problémech (mateřská dovolená, nemoc, stáže, atd.)

Přínos pro zdravotnická zařízení provádějící námi vyhodnocená vyšetření:

  • výrazná finanční úspora oproti výdajům spojeným se zajištěním výkonu práce z vlastních zdrojů (především mzda včetně odvodů, administrativní náročnost, náklady na školení vlastního personálu, atd.)
  • možnost pevného smluvního ošetření podmínek spolupráce s přihlédnutím k individuálním potřebám daného zdravotnického zařízení (časová dostupnost popisů, příslužby a konzultace na telefonu, atd.)
  • cenová i kvalitativní konkurenceschopnost a efektivita práce společnosti První radiologická s.r.o.

 

Stonařov 361
588 33 Stonařov
tel.: 778 066 414
web: www.prvniradiologicka.eu
e-mail: info@prvniradiologicka.eu
facebook: facebook.com/prvniradiologicka
IČ: 03194060